View Single Post
  #1  
Old 09-01-2019, 08:09
ksvnn1's Avatar
ksvnn1 ksvnn1 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 05-2013
Posts: 155
Report spam topic trong f80

Tuanadidas2015
https://forums.voz.vn/member.php?u=1489387
tin10021989
https://forums.voz.vn/member.php?u=1492544
2 ông này spam rất nhiều mặt hàng ở nhiều topic khác nhau trong f80 lội page toàn gặp 2 ông này đến nản.
2 ông có xem thì coi lại điều 2.2 trong nội qui nhé
Reply With Quote