View Single Post
  #31933  
Old 09-01-2019, 03:17
amiyumj amiyumj is offline
Junior Member
 
Join Date: 07-2009
Location: Hà Tây 2 (Hà Nội Cũ)
Posts: 5
Re: DTS & Lossless music Thread

Thím nào giúp em bài 愛殤 của 董貞 Dong Zhen như trong link với ạ
(Phiên bản không lời như kiểu Drunken Beauty của Liu Yiduo)
youtube.com/watch?v=e0nPmMVEueg
Reply With Quote