View Single Post
  #2  
Old 08-01-2019, 20:08
chiken's Avatar
chiken chiken is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2009
Posts: 361
Re: Apple sẽ bán dịch vụ Apple TV của mình trên TV Samsung, Tim Cook không thể chỉ dựa vào khách hàng của Apple nữa

sợ chết trên ngai vàng giống Nokia nên đổi mình sớm à =))

Last edited by chiken; 08-01-2019 at 23:33.
Reply With Quote