View Single Post
  #2  
Old 07-01-2019, 11:42
noobms noobms is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2013
Posts: 95
Re: Tìm thiết bị mạng wifi cho công ty nhỏ

Mua 2 con đi bạn chứ con Totolink khuyến mãi của Viettel kia làm gì chịu tải nổi 60 thiết bị. Giờ mua 1 con Draytek 2925 chịu tải và 1 con Draytek 910c phát wifi là ngon nhất.
Reply With Quote