View Single Post
  #7  
Old 06-01-2019, 13:54
hjt hjt is offline
Junior Member
 
Join Date: 04-2013
Posts: 23
Re: Tư vấn 2 con lens MF

Cứ trải nghiệm rồi bán đi mua lại cũng đc thím. Tất nhiên là sẽ có chút thiệt hại, coi như tiền thuê vậy.
Reply With Quote