View Single Post
 
Old 05-01-2019, 17:27
Vos's Avatar
Vos Vos is offline
Reliable Member ✠
 
Join Date: 01-2011
Posts: 451
Re: [Thông báo nhỏ] Official fanpage/group của vOz và thông báo dọn dẹp nội dung

Quote:
Originally Posted by IronMain View Post
Đã like fanpage rooig ad
à, mình là mod thôi
anw có sự kiện gì sẽ cập nhật trên fanpage nha thím đặc biệt là unban sll nếu thím có nick bị ban
Reply With Quote