View Single Post
  #2  
Old 05-01-2019, 12:45
lebao's Avatar
lebao lebao is offline
★★★★★
 
Join Date: 07-2006
Posts: 6,405
Re: topic về e Kiều lại bị mod xoá

Đọc sơ sơ nội quy thì sẽ biết tại sao đó bạn
Reply With Quote