View Single Post
  #5  
Old 04-01-2019, 23:28
Vos's Avatar
Vos Vos is offline
M.I.A
 
Join Date: 10-2011
Posts: 468
Re: [Thông báo nhỏ]Official fanpage/group của vOz và cập nhật các sự kiện

Quote:
Originally Posted by Minion.No1 View Post
Hí hí đợt trước lọc fheo từ khóa rồi, h lọc theo nội dung, cảm giác như là chuẩn bị cho một luật ... ah mà thôi

Sent from Samsung SM-G9600 using vozFApp
cái này là lệ làng thôi mẹ nó, không có chuyện... ah mà thôi
Reply With Quote