View Single Post
 
Old 04-01-2019, 23:27
Minion.No1 Minion.No1 is online now
Senior Member
 
Join Date: 08-2014
Posts: 622
Re: [Thông báo nhỏ]Official fanpage/group của vOz và cập nhật các sự kiện

Quote:
Originally Posted by Vos View Post
lọc theo nội dung, không có từ khoá cụ thể, khoảng thời gian từ 2015 tới nay nha thím

chủ trương đợt này là xoá, không ban, tuy nhiên spam ảnh sex vẫn bị xử lý như thường
Hí hí đợt trước lọc fheo từ khóa rồi, h lọc theo nội dung, cảm giác như là chuẩn bị cho một luật ... ah mà thôi

Sent from Samsung SM-G9600 using vozFApp
Reply With Quote