View Single Post
  #1  
Old 04-01-2019, 22:42
Vos's Avatar
Vos Vos is offline
M.I.A
 
Join Date: 10-2011
Posts: 468
Thông báo dọn dẹp các từ khóa/nội dung nhạy cảm (ver 2)

Như tít, đã update bot mới để xóa các từ khóa, nội dung nhạy cảm được đã được GG lọc qua.

Tuy đã được fix rất nhiều, nhưng chắc chắn sẽ có thiếu sót, các thím có thể ý kiến tại thread này nhé!

Lần này chỉ xóa, và ban một vài trường hợp đặc biệt, không ban sll nữa

5p dành cho quảng cáo

Official Links
Reply With Quote