View Single Post
  #4340  
Old 04-01-2019, 20:33
nowdtw's Avatar
nowdtw nowdtw is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2014
Posts: 3,737
Re: vozFApp - Just another vozForums client

Quote:
Originally Posted by Sp.A.mEr View Post
Donate có xoá dòng sent from... không thím ơi

Sent from \/ using vozFApp
Có. Mình đang sài 2 loại. 1 là đã donate bằng tiền.
Còn cái thứ 2 trên phone dùng để vọc phá Có thím nào giống mình không? Sài 2 acc google, 1 dùng tiền thật acc thật còn 1 acc dùng để vọc lỡ mất acc cũng không sợ gì
Reply With Quote