View Single Post
  #8  
Old 04-01-2019, 15:28
subin145's Avatar
subin145 subin145 is offline
Senior Member
 
Join Date: 09-2009
Posts: 7,382
Re: Chơi tiêu cự nào cho chân dung?

35mm 50mm 85mm 105mm 135mm 200mm.... mỗi tiêu cự mỗi vẻ thím ạ.

Chân dung bán thân thì em thấy 85mm là best, dễ chụp nhất. 35mm thì phù hợp indoor hoặc chân dung phong cảnh, không phù hợp chụp mẫu cận cảnh vì bị méo hình.
Reply With Quote