View Single Post
  #6  
Old 04-01-2019, 10:22
shini1989's Avatar
shini1989 shini1989 is online now
Senior Member
 
Join Date: 10-2009
Posts: 3,408
Re: Nhờ tư vấn Router tổng cho Cafe + hotel

Quote:
Originally Posted by on8 View Post
Bên e nhận tư vấn thi công luôn bác nhé =) , cần thì ới bên e
Mình ở tỉnh lẻ chứ ở TP thì đã nhờ bên thi công cho nhẹ đầu
Reply With Quote