View Single Post
  #2  
Old 03-01-2019, 09:32
ngahaibara49 ngahaibara49 is offline
Member
 
Join Date: 04-2010
Location: Hà Nội
Posts: 59
Re: Xin tên 1 con switch giga cho 15 người

Nếu không cần quản lý layer2 thì TPlink cũng đủ đáp ứng với đk bấm dây chuẩn đầu để nhận đủ giga. Còn muốn quản lý vlan hay port thì cisco, hp mà quất thôi. Để ổn định hơn nữa thì cũng nên dùng loại router có độ ổn định cho việc sử dụng đồng thời của nhiều user
Reply With Quote