View Single Post
  #8935  
Old 02-01-2019, 15:17
troy28790's Avatar
troy28790 troy28790 is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2008
Location: HCM,dist 1
Posts: 263
Re: Thắc mắc lý do bị ban - ĐỌC KỸ POST #1

URL nick bị ban: benpham https://forums.voz.vn/member.php?u=128476
URL topic/post bị ban: không biết topic nào luôn
Lý do bị ban: You have been banned for the following reason:
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7479828
Thắc mắc của cá nhân bạn: từ bữa giờ ăn chay tịnh cả năm không có chửi thề cả ngoài đời lẫn trên voz mà sao ban em?
Reply With Quote