Thread: Thảo Luận Nhạc trên Youtube và Chiasenhac
View Single Post
  #25  
Old 02-01-2019, 04:24
averell averell is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2008
Posts: 102
Re: Nhạc trên Youtube và Chiasenhac

Xác nhận là chiasenhac chặn 1 số IP nước ngoài không cho download nhạc chất lượng cao
1 số dãy IP của VN cũng bị chặn luôn
Thử lấy direct link m4a, đưa vào IDM (ko xài proxy đổi IP) thì chặn không cho download luôn... chặn kiểu này thì căng đây

Last edited by averell; 02-01-2019 at 04:40.
Reply With Quote