View Single Post
  #8  
Old 01-01-2019, 17:12
hotboyno2 hotboyno2 is offline
K.I.A
 
Join Date: 11-2014
Posts: 99
Re: Cầm 500 triệu đi buôn đất chia lô: Lãi đậm ngay 20 tỷ đồng

ờ ở đó mà lãi, có mà sấp mặt thì có đừng nghe lều báo xạo
Reply With Quote