Thread: Cần giúp Hỏi về Jupiter FI 2018 -2019
View Single Post
  #10  
Old 31-12-2018, 21:13
gunz098 gunz098 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2009
Location: Mặt đất
Posts: 2,609
Re: Hỏi về Jupiter FI 2018 -2019

Fu mập yên ngồi thích vl, công thêm cái cốp để nhét cả thế giới, nhiêu đó là đủ ăn mấy con xe số khác rồi
Reply With Quote