Thread: Cần giúp Hỏi về Jupiter FI 2018 -2019
View Single Post
  #8  
Old 31-12-2018, 20:06
laplace's Avatar
laplace laplace is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2012
Posts: 5,316
Re: Hỏi về Jupiter FI 2018 -2019

future và ju thì hoặc là mua wave, si, hoặc là lên ex, win luôn cho rồi
Reply With Quote