Thread: Thảo luận xin đánh giá về vietteltv
View Single Post
  #6  
Old 31-12-2018, 19:19
nphoang nphoang is offline
Junior Member
 
Join Date: 08-2009
Posts: 14
Re: xin đánh giá về vietteltv

hóng, mình cũng đang muốn tìm hiểu 1 cái truyền hình đây, vietteltv có ưu điểm gì
Reply With Quote