Thread: Thảo luận xin đánh giá về vietteltv
View Single Post
  #3  
Old 31-12-2018, 19:18
bomber+'s Avatar
bomber+ bomber+ is offline
Junior Member
 
Join Date: 06-2017
Posts: 25
Re: xin đánh giá về vietteltv

Dùng ổn! Chỉ 50k! Nhiều kênh HD, có Bongdatv HD,Thethaotv hd, đóng 6 tháng tặng 1 tháng. đky được
Reply With Quote