Thread: Thảo luận Ắc quy hay là pin Lithium
View Single Post
  #13  
Old 28-12-2018, 20:09
nhoxlkprocute214 nhoxlkprocute214 is offline
Member
 
Join Date: 07-2012
Posts: 68
Re: Ắc quy hay là pin Lithium

chuẩn bị lên bi cũng vào hóng mà chưa biết đi bi gì
Reply With Quote