View Single Post
  #5  
Old 28-12-2018, 15:24
sigel's Avatar
sigel sigel is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 06-2007
Posts: 6,068
Re: lỗi ping transmit failed general failure

thế thì nghi vấn là trong mạng có 1 cái access point nó đặt ip trùng với ip của modem nên mới bị lỗi này.
Reply With Quote