View Single Post
  #4  
Old 28-12-2018, 13:38
pnbien's Avatar
pnbien pnbien is offline
Member
 
Join Date: 03-2014
Posts: 65
Re: lỗi ping transmit failed general failure

Vấn đề là laptop dùng wifi không bị lỗi này. Case dùng mạng dây thì cứ tầm 10-20 phút lại bị.
Reply With Quote