View Single Post
  #2  
Old 28-12-2018, 13:34
sigel's Avatar
sigel sigel is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 06-2007
Posts: 6,091
Re: lỗi ping transmit failed general failure

wifi hay dây hả cụ?
nếu là wifi thì thử chỉnh sang kênh khác. hạ tần số từ 40Mhz sang 20Mhz

nếu là dây thì kiểm tra coi có cái access point nào đặt ip trùng với ip của modem k?
Reply With Quote