View Single Post
  #2  
Old 28-12-2018, 00:42
sigel's Avatar
sigel sigel is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 06-2007
Posts: 6,068
Re: Help, cần giúp về mạng Internet

máy cơ quan thì đè thằng IT support của cơ quan ra mà hỏi.
Reply With Quote