View Single Post
  #4  
Old 26-12-2018, 18:27
Chủ tịch Phường Chủ tịch Phường is offline
Member
 
Join Date: 12-2007
Posts: 55
Re: [Tư vấn] 5D mark IV hay A7 RIII

Có thóc thì vote a7 k thì về sân chug canon mà chơi
Reply With Quote