View Single Post
  #25  
Old 25-12-2018, 08:50
Den_28_11_hang_KIA_em_nhe Den_28_11_hang_KIA_em_nhe is offline
K.I.A
 
Join Date: 11-2014
Posts: 21
Re: Page 3 - Đề nghị mở lại topic "Thằng mod nào chơi trò hiến tế f17 vào đây tao hỏi"

anh mod mở topic em quote lại mấy câu cái chứ phải để lại cho con cháu đời sau thương nhớ nữa