View Single Post
  #113  
Old 25-12-2018, 08:11
Vos's Avatar
Vos Vos is offline
M.I.A
 
Join Date: 10-2011
Posts: 468
Re: Tố cáo MOD Voz lạm quyền lập hố hiến tế bắn nick thành viên vô tội vạ

Close ở đây nhé. Mọi nick đã bị KIA trong event này sẽ được unban trong 24h tới.