View Single Post
  #6  
Old 24-12-2018, 20:58
shiperleader shiperleader is offline
K.I.A
 
Join Date: 08-2013
Location: fb.com/vitaeye
Posts: 945
Re: Đề nghị chấm dứt trò chơi HIẾN TẾ NICK/ACCOUNT CỦA THÀNH VIÊN

Tôi chưa thấy cái event nào mà lại gây bức xúc cho thành viên, đi ngược lại sự tán thành của số đông như cái event này.

ĐỀ NGHỊ DẸP BỎ EVENT HỐ HIẾN TẾ & UNBAN CHO NHỮNG AE ĐÃ BỊ K.I.A