View Single Post
Đang tải...
  #25  
Old 24-12-2018, 11:24
Le.Comedien's Avatar
Le.Comedien Le.Comedien is offline
Senior Member
 
Join Date: 01-2013
Posts: 1,782
Re: Tố cáo MOD Voz lạm quyền lập hố hiến tế bắn nick thành viên vô tội vạ

Mod mới lên thể hiện quyền lực ảo quá nhiều. Thích thể hiện cái quyền làm thẩm phán và đồ tể. Nghĩ cũng tội, chắc đời thật quá thất bại nên khi có chút quyền lực ảo phải tìm cách thể hiện.