View Single Post
  #4  
Old 24-12-2018, 11:14
Harry James Potter Harry James Potter is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 02-2012
Posts: 1,322
Re: Không đồng bộ và đăng nhập bên next.voz.vn được

Nhân tiện báo lỗi luôn ạ. Ví dụ bên next.voz.vn vào profile của bác SexHunter thì ra list các thread. https://next.voz.vn/u/SexHunter
Cơ mà click vào chỗ chọn page (1, 2, 3... Lass) ở thread [OFFICIAL] NEXT.VOZ.VN ROADMAP thì không được. Phải click vào thread đó thì mới được.
Bác cũng xem lại luôn ạ.
Reply With Quote