View Single Post
  #23  
Old 24-12-2018, 11:00
Call of Duty Phuc Hung Call of Duty Phuc Hung is offline
K.I.A
 
Join Date: 01-2015
Posts: 46
Re: Tố cáo MOD Voz lạm quyền lập hố hiến tế bắn nick thành viên vô tội vạ

Mình thì thấy trò này hay vl. Thể hiện bản chất vozer nó súc vật như thế nào. Mồm thì chửi CQ, chửi NN, chửi Cảng, chửi cải cách ruộng đất, chửi đấu tố. Nhưng khi có dịp đấu tố người khác thì lại thể hiện còn hăng hơn .
Nếu tiêu chuẩn trò chơi này được xiết thêm 1 tí, ví dụ muốn tế 1 nick nào đấy thì phải có số post và số JD hơn họ thì mới được tế. Bảo đảm có ối trò vui cho xem .
Ủng hộ mod thay đổi luật theo hướng này cho vui . Cho các AHBP tự khóa mõm nhau cho sạch forum