View Single Post
  #3  
Old 24-12-2018, 08:35
merciless's Avatar
merciless merciless is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 10-2007
Location: C:\Windows\Tài liệu công việc
Posts: 3,206
Re: Đề nghị chấm dứt trò chơi HIẾN TẾ NICK/ACCOUNT CỦA THÀNH VIÊN

Thằng nào thích chơi thì tự lập clone vào mà tự thiến tế nhau, bố khỉ cái trò dở hơi không chơi cũng tự nhiên chết không biết vì sao. Nhảm nhí.