Thread: Thảo luận Ắc quy hay là pin Lithium
View Single Post
  #2  
Old 21-12-2018, 10:53
neverdien's Avatar
neverdien neverdien is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2010
Posts: 321
Re: Ắc quy hay là pin Lithium

Pin Li-Po rất dễ cháy nổ nếu xài + sạc không đúng cách.
Reply With Quote