View Single Post
  #5  
Old 17-12-2018, 22:52
bong's Avatar
bong bong is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2008
Posts: 134
Re: [CẢNH BÁO - HÓC MÔN - Quận 12]1 tháng dính gần 3 vụ cướp, cuối năm anh em cẩn thận

cũng mới bị ngay hoàng văn thụ mà mình kéo ga chạy luôn. Giờ ra đường cứ khẩu trang áo khoác kín mít vào là xong
Reply With Quote