Thread: Thảo luận IP Address vs mạng FPT
View Single Post
  #20  
Old 17-12-2018, 09:11
queenfrozen queenfrozen is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2014
Posts: 654
Re: IP Address vs mạng FPT

Quote:
Originally Posted by ppptran View Post
Dãy 113.x là cùi 1. Dãy bóp băng thông.
Dãy 42.x đở cùi hơn xíu.
Dãy 1.x là thơm.

Thím nào xài miết thấy chậm, ko alo nó thì như rằng bị 113. Alo phàn nàn đi dãy 42, vài tháng im thì về 113. Chửi quá thì nó cho 1.x được vài tiếng, đá về 42. Bó tay
may quá sang 1.xx.xx.xx hê hê
Reply With Quote