View Single Post
  #2  
Old 13-12-2018, 17:01
xman2911's Avatar
xman2911 xman2911 is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 12-2007
Location: Location: Location: Location: Hà Nội
Posts: 4,285
Re: Đánh giá nhanh USB phát WiFi từ 4G Huawei E8372

Về phần mềm, các bạn có thể tải Huawei HiLink (truy cập 192.168.8.1 sẽ tự hiện ra link tải app cho cả iOS và Android)

Quote:

Reply With Quote