Thread: Thảo luận IP Address vs mạng FPT
View Single Post
  #13  
Old 12-12-2018, 15:24
MyloveArsenal MyloveArsenal is offline
K.I.A
 
Join Date: 10-2014
Posts: 21
Re: Thảo luận IP Address vs mạng FPT

Cái đó là IP nat alo tổng đài kêu nó gỡ là oke

Gửi từ Dép Lào bằng vozFApp
Reply With Quote