View Single Post
  #28  
Old 03-12-2018, 21:22
SogoKu_vn's Avatar
SogoKu_vn SogoKu_vn is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 07-2006
Location: Đà Nẵng city
Posts: 5,326
Re: [Unbox] TV Coocaa 50S5G mua trên lazada

^^^^ Thím trên nói chuẩn cơm mẹ nấu rồi
Reply With Quote