View Single Post
  #17  
Old 03-12-2018, 14:21
chualomlom's Avatar
chualomlom chualomlom is offline
Senior Member
 
Join Date: 03-2007
Posts: 893
Re: cách đấu dây 3.5 ra trái-phải?

Quote:
Originally Posted by Qthanh_clone View Post
Âm thanh ra hình như là cái đầu cái màu đen jack 3.5 phía trên ấy
Cụm bến trái vẫn có 5 dây mà, chắc csi chữ cần tìm nó lấp dưới cái board đứng của cái triết áp ấy.
Reply With Quote