View Single Post
 
Old 03-12-2018, 13:48
Vos's Avatar
Vos Vos is offline
Reliable Member ✠
 
Join Date: 01-2011
Posts: 451
Re: Tổng hợp lỗi tại đây

Quote:
Originally Posted by yes_Sir123 View Post
nó hiện ra bảng thông báo không đủ quyền để truy cập nhé thím , à mà em post được rồi , thank you
Oki thím, HF
Reply With Quote