View Single Post
  #14  
Old 02-12-2018, 15:59
NguoiCamLaiViDai's Avatar
NguoiCamLaiViDai NguoiCamLaiViDai is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2014
Location: Nơi Ngự Trị Bầu Trời
Posts: 3,988
Re: [18h30-SUN02122018] Philippines - Việt Nam: Đến lúc chơi bài ngửa

Pinoy làm gì để chống lại Đế Quốc Đại Việt ?
Reply With Quote