Thread: Thảo luận Suzuki en150a
View Single Post
  #6  
Old 02-12-2018, 14:55
du0's Avatar
du0 du0 is offline
Senior Member
 
Join Date: 09-2008
Posts: 1,758
Re: Suzuki en150a

30-35 tuỳ xe tuỳ biển vùng nào, hình như có con EN125 mới tinh 43 44 gì đó ở SG đấy
Reply With Quote