Thread: Thảo luận IP Address vs mạng FPT
View Single Post
  #10  
Old 28-11-2018, 09:40
MyloveArsenal MyloveArsenal is offline
Junior Member
 
Join Date: 10-2014
Posts: 21
Re: IP Address vs mạng FPT

Thật sự là thằng FPT đã bị cạn IP Public, nên nó mới sử dụng cái IP NAT đó, nhược điểm IP NAT này là ko thể xem camera từ xa đc, muốn xem đc phải nhờ trên đài gỡ Nat ra.
Reply With Quote