Thread: Report for f17
View Single Post
  #1383  
Old 25-11-2018, 18:14
Vos's Avatar
Vos Vos is offline
Reliable Member ✠
 
Join Date: 10-2011
Posts: 448
Re: Report for f17

Quote:
Originally Posted by OPTIFONT View Post

done, cám ơn thím
btw, mod là người chứ có phải bot đâu mà lúc nào cũng trực diễn đàn để xoá thớt đâu thím
Reply With Quote