View Single Post
  #6  
Old 22-11-2018, 14:34
nhattinhtu's Avatar
nhattinhtu nhattinhtu is offline
Senior Member
 
Join Date: 04-2008
Location: Ho Chi Minh
Posts: 204
Re: Mạng Viettel đến buổi tối là có vấn đề

Nó bóp đến nỗi cập nhật mấy cái apps qua applestore còn không được.
Reply With Quote