Thread: Thảo luận IP Address vs mạng FPT
View Single Post
  #9  
Old 13-11-2018, 21:56
minhtam09 minhtam09 is offline
Senior Member
 
Join Date: 04-2018
Posts: 112
Re: Thảo luận IP Address vs mạng FPT

Gọi tổng đài kêu nhà tao dùng camera phải nat port xem thường xuyên nên đừng có làm ăn bát nháo là xong

Được gửi từ iPhone 6 - vozForums
Reply With Quote