View Single Post
  #12  
Old 08-11-2018, 19:52
nvl8892 nvl8892 is offline
Junior Member
 
Join Date: 08-2012
Posts: 20
Re: Xin tư vấn I3 8100 hay I5 8400.

Có điều kiện thì cứ chơi 8400 cho máu,.
Reply With Quote