Thread: Thảo luận IP Address vs mạng FPT
View Single Post
  #8  
Old 06-11-2018, 16:50
ppptran ppptran is online now
Senior Member
 
Join Date: 05-2018
Posts: 1,390
Re: IP Address vs mạng FPT

Dãy 113.x là cùi 1. Dãy bóp băng thông.
Dãy 42.x đở cùi hơn xíu.
Dãy 1.x là thơm.

Thím nào xài miết thấy chậm, ko alo nó thì như rằng bị 113. Alo phàn nàn đi dãy 42, vài tháng im thì về 113. Chửi quá thì nó cho 1.x được vài tiếng, đá về 42. Bó tay
Reply With Quote